Laatste Artikelen

Thema: Aanpak Winkelstraten

Vele winkelstraten in Nederland hebben te maken met leegstand. Na het verdwijnen van winkels in dorpen zijn nu de steden aan de beurt. Op vele manieren gaan de steden de leegstand te lijf. Ook Socratezzz Solutions is aan de slag met een Aanpak van Winkelstraten in Rotterdam Delfshaven. Hieronder staat  een verzameling van mogelijk interessante informatie die op het internet beschikbaar is over de trends en ontwikkelingen betreffende winkelstraten en die mogelijk ook voor anderen interessant zou kunnen zijn.

De aanpak in van winkelstraten kan grofweg worden ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Algemene trends en ontwikkelingen in de winkelstraat
  2. Participatie van ondernemers in de winkelstraat
  3. Vraag en aanbod winkelbestand in de winkelstraat
  4. Vastgoed in de winkelstraat
  5. Communicatie en afstemming in de winkelstraat
  6. Fysieke inpassing van de winkelstraat in de winkelstraat
  7. Beleid en regelgeving in de winkelstraat
  8. Veiligheid in de winkelstraat
  9. Activiteiten en mogelijkheden in de winkelstraat

Dit zijn de thema’s die we niet alleen in Delfshaven en Rotterdam tegenkomen, maar in heel Nederland en bijna alle steden in de westerse wereld. Op deze website wordt geprobeerd om te beschrijven wat er per thema voor ontwikkelingen zijn, en wat de problemen, bedreigingen, oplossingen en kansen kunnen zijn voor een winkelstraat om een positieve wending aan een winkelstraat te geven. De informatie is afkomstig uit de vele rapporten en artikelen die zijn verschenen en verschijnen, naast de ervaringen die het project in Delfshaven zelf opleveren.

Winkelgebied van de Toekomst

Instrumenten uit de notitie Winkelgebied van de Toekomst

Mogelijke succesvolle acties, initiatieven en strategieën in de aanpak van winkelstraten met voorbeelden:

Rapporten:

Winkelmarkten grote steden‘, NVM Business, R.L. Bak en G. Raven, september 2014

Winkelgebied van de toekomst, Platform 31, A. Raatgever, in opdracht van Detailhandel Nederland en G32, februari 2014

De noodzaak van structurele vernieuwing van de winkelstructuur, NRW, Taskforce Dynamische Retailontwikkeling 2014, januari 2014

Diverse:

Op de website van DTZ Zadelhof staan diverse interessante rapporten over retail: KLIK HIER ->>>