Inleiding

Er zijn vele boeken, websites en instructievideo’s te vinden over HTML en CSS. Ook ik ga een poging wagen om hier een handleiding te schrijven. In eerste instantie zal het bij schrijven blijven. In de komende maanden en jaren is het zeker de bedoeling om op YouTube video’s te gaan plaatsen.

HTML5 Het schrijven van deze handleiding moet er mede voor zorgen dat ik wat ik nu leer bij mijn opleiding aan het Media College in Rotterdam, beter begrijp en weet toe te passen. Op het moment dat je in staat bent om datgene wat je hebt geleerd weer uit te leggen aan anderen, heb je de stof zoals je dat in het Duits zegt ‘verstehen’. Je hebt de stof weten te doorgronden, te begrijpen en te bevatten.

Overigens begin ik niet bij het begin, maar met de stof waar ik op dit moment tegenaan loop en waar ik mee aan het stoeien ben. De diverse losse brokstukken van deze handleiding zullen op termijn één geheel gaan vormen.